Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki
Gmach Radiotechniki

ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa
tel.: (0 22) 234 77 76, (0 22) 234 78 51

 
 
prof. dr hab. inż. Jan Szmidt
pokój: 338, 424 Gmach Radiotechniki
telefon: 0-22 234 7599, 0-22 234 7785
e-mail: j.szmidt elka.pw.edu.pl
strona: http://www.janszmidt.pl/


Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Główny obszar zainteresowań to badanie właściwości materiałów o szerokiej przerwie energetycznej (azotki, SiC, Diament, itp.), technologia i zastosowanie cienkich warstw dielektrycznych, półprzewodnikowych i przewodzących w heterostrukturach, przyrządach i mikrostrukturach, zwłaszcza przy wykorzystaniu procesów plazmowych.

Odbył staże naukowe w Instytucie Technologii Elektronowej NPCP "CEMI" w Warszawie oraz w Carnegie Mellon Univeristy w Pittsburghu (USA). W latach 1985-2005 był Kierownikiem Zespołu Dydaktycznego w Zakładzie Mikroelektroniki IMiO PW (obecnie Przyrządów Mikroelektroniki i Nanoelektronki). Prodziekan Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych (2002-2005). W latach 1996-1999 był kontraktorem międzynarodowego projektu Tempus Phare. Ponadto realizator 8 międzynarodowych projektów badawczych. Został wybrany Dziekanem Wydziału EiTI na kadencję 2008-2012.

Jest autorem 4 monografii, współautorem (autorem rozdziału) w 10 książkach naukowych. Jest także autorem, bądź współautorem ponad 100 prac naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych głównie o cyrkulacji międzynarodowej oraz ponad 200 komunikatów naukowych prezentowanych na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Autor lub współautor raportów z ponad 30 prac naukowo-badawczych, a także recenzent artykułów dla czasopism "Thin Solid Films", "Chaos, Solitons & Fractals", "Diamond and Related Materials", a także "Solid State Communications". Założyciel i opiekun Studenckiego Koła Naukowego Mikroelektroniki i Nanoelektroniki, działającego przy Zakładzie Przyrządów Mikroelektroniki i Nanoelektroniki PW. Był nagrodzony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz J.M. Rektora PW (9-krotnie). W 1997 roku wyróżniony Nagrodą Wydziału IV PAN. Członek, Sekretarz Naukowy i Przewodniczący Sekcji Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN. Członek Sekcji T11B Komitetu Badań Naukowych (2000-2005). Organizator, członek komitetów programowych i organizacyjnych oraz chairman kilkunastu konferencji międzynarodowych.

Tematyka Badawcza:
Główny obszar zainteresowań to badanie właściwości materiałów o szerokiej przerwie energetycznej (SiC, GaN, Diament, itp.) i wytworzonych w nich przyrządów półprzewodnikowych, a także technologia i zastosowanie cienkich warstw dielektrycznych, półprzewodnikowych i przewodzących w heterostrukturach.

Dydaktyka:
Prowadzi wykłady z przedmiotów: Nanotechnologie (NAN), Fizyczne Podstawy Przetwarzania Informacji (FPPI), Elektronika Ciała Stałego (ELCS) i Zaawansowane Technologie Mikroelektroniczne i Optoelektroniczne (ZTMO).

Zainteresowania pozanaukowe: